Šios dienos vardadieniai:
Dienos patarlė

Pradedama vykdyti administruojamų daugiabučių namų butų ir kitų patalpų Kėdainiuose administratoriaus atranka ir skyrimas

2013-12-10-08.35.22Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. birželio 20 d. nutarimu Nr. 567 „Dėl Bendrojo naudojimo objektų administratoriaus atrankos ir skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, pasikeitė Daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų administratoriaus atrankos ir skyrimo tvarka.

Šiuo metu savivaldybės teritorijoje esančių daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų administratorius yra UAB „Kėdainių butai“.

Kadangi iki šių metų liepos 1 d. turi būti naujai paskirtas kiekvieno administruojamo daugiabučio gyvenamojo namo bendrojo naudojimo objektų administratorius, Kėdainių rajono savivaldybės administracija pradeda vykdyti teisės aktų nustatytas procedūras dėl administratoriaus atrankos ir skyrimo. Tuo tikslu bus organizuojamas balsavimas raštu ar susirinkimai, o administratorių pasirinkti turės patys butų ir kitų patalpų savininkai.

Jau patvirtintas Asmenų, pretenduojančių teikti savivaldybės teritorijoje daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugas, sąrašas, kuriame ( jų prašymu) įrašytos dvi šias paslaugas teikiančios įmonės ? dabartinis administratorius UAB „Kėdainių butai“ ir UAB „Inservis“ (įmonė registruota Vilniaus m., Šeimyniškių g. 3).

Informacija apie organizuojamą susirinkimą ar balsavimą raštu bus paskelbta kiekvieno administruojamo daugiabučio namo laiptinėse esančiose skelbimų lentose.

Jei bus organizuojamas balsavimas raštu, visiems butų ir kitų patalpų savininkams į pašto dėžutes bus įdėti balsavimo biuleteniai, kuriuose reikės pažymėti, kurį administratorių savininkas (asmuo ar asmenys, nurodyti Nekilnojamojo turto registro pažymėjime) pasirenka. Taip pat bus nurodyta, kada ir kokiu būdu biuletenį reikės grąžinti.

Jei bus organizuojamas susirinkimas, labai svarbu, kad kuo daugiau butų ir kitų patalpų savininkų dalyvautų susirinkimuose ir jo metu pasirinktų administratorių.

Pasirinktu administratoriumi bus laikomas asmuo, už kurį per butų ir kitų patalpų savininkų pirmąjį balsavimą raštu ar susirinkime balsavo daugiau kaip 50 procentų visų daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų arba už kurį per pakartotinį butų ir kitų patalpų savininkų balsavimą raštu ar jų susirinkime, jeigu pirmasis butų ir kitų patalpų savininkų balsavimas raštu ar susirinkimas neįvyko, balsavo daugiau kaip 50 procentų balsavime raštu ar susirinkime dalyvavusių, tačiau ne mažiau kaip 1/4 visų butų ir kitų patalpų savininkų.

Jeigu savininkai nedalyvaus ar tinkamai nevykdys nustatytų procedūrų ir nei vienas iš Asmenų, pretenduojančių teikti savivaldybės teritorijoje daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugas, sąraše nurodytų administratorių nesurinks nustatyto balsų skaičiaus, bus laikoma, kad butų ir kitų patalpų savininkai administratoriaus nepasirinko. Tuo atveju, sprendimą dėl jo skyrimo priims administracijos direktorius.

Kviečiame visus administruojamų daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkus aktyviai dalyvauti rengiamuose namo susirinkimuose arba vykdant balsavimą raštu, siekiant, kad būtų išrinktas bendrojo naudojimo objektų administratorius ir gyventojams būtų suteiktos tinkamos paslaugos.

Administratorius bus skiriamas penkeriems metams. Jei jis tinkamai vykdys paslaugas ir nebus savininkų nusiskundimų, bendrojo naudojimo objektų administratoriaus paskyrimas daugiabučiam namui bus pratęsiamas kitų penkerių metų laikotarpiui.

Jeigu bent 1/5 daugiabučionamo butų ir kitų patalpų savininkų raštu pareikš pageidavimą spręsti bendrojo naudojimo objektų administratoriaus paskyrimo klausimą iš naujo arba savivaldybės administracija gaus pagrįstų nusiskundimų dėladministratoriaus veiklos, iš naujo bus vykdomos administratoriaus atrankos ir skyrimo procedūros.

Visais atvejais butų ir kitų patalpų savininkai balsų dauguma turi teisę priimti sprendimą pakeisti bendrojo naudojimo objektų administratorių ir nesuėjus penkerių metų terminui.

Parengė Virginija Riaubienė, Kėdainių rajono savivaldybės administracijos Turto valdymo skyriaus vyr. specialistė

(Visited 190 times, 1 visits today)