Šios dienos vardadieniai:
Dienos patarlė

Ar automobilių remonto įmonės privalo laikytis teisinės metrologijos reikalavimų ?

Lietuvos metrologijos inspekcijos Kauno apskrities skyrius (toliau – LMI), vadovaudamasis Lietuvos metrologijos įstatymu, LMI nuostatais, vykdydamas teisinę metrologinę priežiūrą ir su ja susijusia rinkos priežiūrą teisinės metrologijos srityje, pagal LMI 2017 m. IV ketvirčio darbo planą atliko patikrinimus automobilių remonto įmonėse.

Metrologijos inspekcija prieš atliekant patikrinimą tikrinamai įmonei siunčia pranešimą apie planinį patikrinimą ir nurodo kontrolinį klausimyną. Klausimyne išvardijami teisės aktai, kurių reikalavimų laikymasis bus tikrinamas, tad prieš patikrinimą įmonės turi galimybę įsivertinti savo matavimo prietaisų būklę.

Automobilių remonto įmonėse (toliau – autoservisas) naudojamos matavimo priemonės privalo būti pateiktos patikrai vadovaujantis Teisinei metrologijai priskirtų matavimo priemonių grupių ir laiko intervalų tarp periodinių patikrų sąrašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2014-08-01 įsakymu Nr. 4-523.

Deja, verslininkai neskiria pakankamo dėmesio Lietuvos metrologijos įstatymo reikalavimams.

2017 m. IV ketvirtį Kauno apskrities skyrius patikrino 19 įmonių teikiančių automobilių remonto paslaugas. Patikrinimai parodė, kad 18 įmonių matavimo priemonės (60 vnt.) buvo pateiktos patikrai tik gavus pranešimą, kad bus atliekamas patikrinimas. Pasitaiko atveju, kad ne visos matavimo priemonės parodomos, nors paslaugos yra teikiamos ir matavimo priemonės naudojamos.

Siūlome klientams perkantiems šių įmonių paslaugas atkreipti dėmesį į naudojamų matavimo priemonių būklę, pasidomėti, ar atliktas šių priemonių teisinis metrologinis patvirtinimas – patikra.

Kauno apskrities skyrius nustatė, kad tie patys pažeidimai kartojasi eilę metų.

2014 m. atlikus 22 patikrinimus 8 autoservisai 27 matavimo priemones pateikė patikrai po pranešimo apie planuojamą patikrinimą, 2015 m. patikrinus 30 įmonių 21 autoservisas 86 matavimo priemones pateikė patikrai po pranešimo gavimo.

Vadovaujantis priežiūros naštos mažinimo ūkio subjektams principais, siekiama, kad ūkio subjektų veikla atitiktų teisės aktų reikalavimus. Inspekcija neturi tikslo autoservisus bausti ar taikyti jiems sankcijas. Tačiau konstatuojame faktą – kol inspekcijos darbuotojai „nelipa ant kulnų“, tol autoservisai matavimo priemonėms patikrų neatlieka.

Eugenija Grigaitienė
Lietuvos metrologijos inspekcijos Kauno apskrities skyriaus viršininkė

(Visited 22 times, 1 visits today)
123456