Šios dienos vardadieniai:
Dienos patarlė

Partizano Balčio dienoraštis bus pristatytas Kėdainiuose

partizanai2015 m. vasario 10 d., antradienį, 15 val. Kėdainių rajono savivaldybės Mikalojaus Daukšos viešojoje bibliotekoje (Didžiosios Rinkos aikštė 11) vyks Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro parengto leidinio „…pergyventų jausmų atogarsis“: partizano Balčio dienoraštis, laiškai, eilėraščiai“ pristatymas. Dalyvaus leidinio sudarytojas Vaclovas Slivinskas, koncertuos solistė Laima Žilytė. Bus galima įsigyti pristatomą knygą.

Pristatomame leidinyje publikuojamas Vyčio apygardos partizano Balčio dienoraštis, jo laiškų ir eilėraščių faksimilės.

„Čia parašyti keli žodžiai nėra dienoraštis, nėra visa širdis. Mano širdis pilnesnė ir turiningesnė. Čia yra tik širdies, pergyventų jausmų atogarsis, pašvaistė, šešėlis“, – taip rašė savo dienoraštyje partizanas Baltis. Knygos sudarytojas V. Slivinskas atliko nemenką tiriamąjį darbą, kol jam pavyko išsiaiškinti dienoraščio autoriaus tapatybę. Apie partizaną Baltį iki tol nebuvo tekę nei girdėti, nei skaityti. V. Slivinsko pastangomis pavyko sužinoti, kad Baltis – tai Albinas Bilinkevičius, mokęsis Ukmergės Antano Smetonos gimnazijoje ir su nemažu būriu bendramokslių 1944 m. išėjęs į mišką. Apie jo žūtį 1948 m. taip pat trūksta duomenų, nėra žinoma ir palaidojimo vieta. Tik per stebuklą išliko jo rankraščiai – dienoraštis, laiškai ir eilėraščiai.

Dienoraštis rašytas 1946–1947 m. Tai autentiškas liudijimas apie tuometinio gyvenimo žiaurumus, už Lietuvos laisvę kovojusių ir nužudytų Vyčio apygardos partizanų vadų ir eilinių partizanų buitį ir būtį, nuotaikas, begalinę meilę Tėvynei. Įdomu, kad du dienoraščio sąsiuviniai buvo peršauti – aiškiai matyti kulkos žymė. Į leidinį, kaip įrodymas, taip pat įdėtos kelių apiplyšusių ir peršautų lapų faksimilės. Skaitytojui dienoraštis pateikiamas iššifruotas, su paaiškinimais puslapių paraštėse ir pabaigoje. Tačiau, siekiant išsaugoti autentiškumą, spausdinamos laiškų ir eilėraščių faksimilės, kuriose matyti visi kūrybos procese daryti taisymai bei perrašymai.

Leidinys skirtas visiems, kurie domisi partizaniniu pasipriešinimu.

Kėdainių.info

(Visited 82 times, 1 visits today)
123456